Designsproget

Designsproget er vores kultursprog. En erstatning af det natursprog vi før hen beherskede, og som gav os evnen til at afkode naturen for dens farer, føde og forplantningsmuligheder. Et sprog på linje med tale- og kropssproget. Et visuelt sprog sammensat af former, der giver beskueren en fortælling om tings formål og status.

”Designsproget – idé og udtryk” er en vidtfavnende beskrivelse af, hvad design er. En definition og beskrivelse af essensen. ”Designsproget – idé og udtryk” er en bog, der i kortfattet og let læselig form, beskriver, hvordan vi afkoder alle slags produkter for signaler, og viser at vi mange gange selv er designere uden at være bevidste om det.

Et omfattende billedmateriale eksemplificerer og udvider tekstens betydning og bør studeres nøje, da mange af billederne rummer subtile dybder.

Et veludbygget indeks og bibliografi gør bogen til et godt udgangspunkt for alle, der har interesse i design i bred forstand.

 

Designsproget.  ISBN 9788792122094. Pris 95,- kr. (Bestil venligst per email eller hos din boghandler)